Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบรายละเอียด

สำนักการโยธาขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สนใจ ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบรายละเอียด ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556

-----------------------------------------------------------------------------

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

สำนักการโยธาขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอข้อมูลการคัดเลือกแนวเส้นทาง แบบกรอบรายละเอียดโครงการ การศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
-----------------------------------------------------------------------------

แผนที่โครงการ  


แผนที่แนวเส้นทางโครงการสำรวจออกแบบก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช2 จากถนนเกษตร-นวมินทร์ถึงถนนสุขุมวิท 103

 

 

 

 

 

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม